jquery

gist JS

Friday, September 19, 2008

InfoQ interview and GWT SEO Sample Chapter

I'm pleased to announce that there is an interview I did with InfoQ is now available online here: http://www.infoq.com/articles/progwt

As an added bonus, Chapter 12: Search Engine Optimization Making AJAX Searchable of Pro Web 2.0 application Development with GWT is available as a sample chapter with the interview.

In this chapter, we’re going to look at how to make our GWT site search engine
friendly. To do this, we’re going to reimagine the way that we get data to our GWT widgets,
moving from RPC to a bootstrapping method where we’ll use GWT serialization to serialize
our objects right into the HTML host page.


Enjoy!

3 comments:

Anonymous said...

Hi Jeff,
Follow your instruction to download source code with the below svn command:
'svn checkout http://tocollege-net.googlecode.com/svn/ProGWT/trunk/ tocollege-net-read-only'.

But the result is 'svn: REPORT of '/svn/!svn/vcc/default': Could not read status line: connection was closed by server (http://tocollege-net.googlecode.com)'

Please help me to check out source code.
Thanks!

Unknown said...

Hey can I know the way to run the application in GWT hosted mode. I have problem where the Freemarker templates are not getting Included.In short I cant run any of your Freemarker templates.Can you tell me how are the templates called from the Mail HTML file.

Thankyou
anandram
anandramv@gmail.com

Hoa Phat said...

Bàn Làm Việc Văn Phòng của Nội 256 đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm kinh nghiệm, luôn đưa uy tín, trách nhiệm, chăm sóc khách lên hàng đầu và cũng không quên chau chuốt chất lượng từng ngày để có thể mang lại cho khách hang những sản phẩm bàn làm việc tphcm tối ưu nhất trên thị trường. Bàn làm việc của nhân viên tại văn phòng rất quan trọng đóng vai trò chủ đạo, vì nơi đây diên ra tất cả các hoạt động của nhân viên tại văn phòng. Cũng là một trong những yếu tố tạo không gian thoải mái cho nhân viên trong công việc tại văn phòng để đạt năng suất công việc cao cho nên chúng tôi luôn tạo ra sản phẩm những bàn văn phòng tphcm các loại đáp úng tùng nhu cầu của người dùng. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cho các bạn ngoài việc chọn bàn chọn tủ bố trí không gian làm việc thì bạn không nên quên lựa chọn cho mình mẫu ghế văn phòng chuyên dùng cho văn phòng công ty nhung phải có phần kết hợp đồng dều giưa bàn làm việc tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên trong thòi gian làm việc tại văn phòng.